MWM ondersteunt bij:

• Stakeholder management
• respectvol omgaan met de natuur en het daarin levende wild (inclusief landelijke vrijstellingslijst)
• Weidelijkheid
• Jacht strategieën
• Veiligheid

MWM werkt zowel theoretisch als in het veld. Jonge jagers krijgen de mogelijkheid in het veld ervaring op te doen. Coaching on the job is er ook voor instanties die ‘hun’ gebied beter willen (laten) beheren (denk hierbij aan bijvoorbeeld wildtellingen, beheerplan, voederplaatsen, hoogzitten, schuilhutten enz)